YAZIM KURALLARI

YAZIM KURALLARI

1. Çalışmanızı mutlaka bu formata aktarınız. Bununla beraber, bu formatta, sadece yazarlara ilişkin isim ve bilgiler yer almamalıdır. Bunun dışında, dergipark sisteminde diğer bölümleri eksiksiz doldurunuz (çalışmanın başlığı, Türkçe-İngilizce özet, Türkçe-İngilizce anahtar kelimeler, ünvan, isim, çalışılan kurum, ORCID ID vb.)

2. Bu formatta sayfa yapısı, sol 4cm, diğer taraflar 2,5 cm şeklindedir.

3. Çalışmaların makale uzunluğu 20 sayfayı geçmemelidir. Bununla birlikte makalelerin içeriği göz önüne alınmak suretiyle, editörün uygun görmesi halinde daha uzun makaleler de değerlendirmeye alınabilir.

4. Yazım tipi, Times New Roman’dır. Ana metin 11 punto, tek aralık, iki yana yaslı olmalıdır. Paragrafların ilk cümlesi bir cm içeriden başlamalıdır. Paragraflar arasından 6nk boşluk olmalıdır. Başlıklar 12 punto ve kalındır. İlk düzey başlıklar büyük harfle, diğer düzey başlıklar, ilk harf büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Başlıklarda paragraf aralığı önce ve sonrası 12nk olarak uygulanmalıdır.

5. Dergide JEL (Journal of Economic Literature) kodu uygulaması benimsenmiş olup, gönderilecek çalışmalarda en az 2 en fazla 4 adet JEL kodunun belirtilmesi gerekmektedir. Makalelerde en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime belirtilmelidir.

6. Özet, çalışmanın temel amacını, kullanılan araştırma yöntemini ve genel bulgusunu yansıtıcak şekilde yapılandırılmalıdır. Özet en çok 200 kelime olabilir. Özet ve Abstract italik ve 9 punto yazılmalıdır. Anahtar kelimeler, italik, kalın ve 8 punto olmalıdır. ÖZET ve ABSTRACT başlıkları büyük harf ve kalındır.

7. Çalışmalarda başlıklandırma numaralandıralarak yapılmalıdır.

8. Şekil ve Tablo gösterimlerinde siyah, beyaz ve gri tonların kullanılması baskı kalitesi açısından önerilmektedir.

9. Denklemler sayfanın ortasında yer almalı ve her denkleme mutlaka bir sıra numarası verilmelidir. Denklemlerin sıra numaraları sayfanın sağına yaslı ve parantez içinde olmalıdır.

10. Şekil ve Tablolarda 10 puntonun üzerinde olmayacak şekilde yazı büyüklükleri kullanılmalıdır. Yazı stili Times New Roman’dır.

11. Kaynak gösterme ve kaynakça gösterimi aşağıda belirtilen şekilde yapılmalıdır:

Dergiye gönderilen tüm makaleler Amerikan Psikologlar Derneği (American Psychological Association, APA) tarafından yayınlanan “ The Publication manual of the American Psychological Association (6th edition)” isimli kaynakta belirtilen yazım ilkelerine uygun bir biçimde yazılmalıdır. Metin için kaynak gösterme yöntemi kullanılması gerekmektedir. Metin içinde sunulan kaynakların tümü kaynakçada gösterilmelidir. Metin içi gösterim için bazı örnekler şöyle sıralanmaktadır:

 

Tek yazarlı yayınlarda atıf: (Zeren, 2013: 102).

İki yazarlı yayınlarda atıf: (Demirci ve Zeren, 2016: 34).

Üç ve daha çok yazarlı yayınlarda atıf: (Zeren vd., 2007: 77).

 

Kaynakçada aynı yazarın çok sayıda kaynağı varsa, kaynaklar eskiden yeni tarihe doğru sıralanarak yazılır. Aynı tarihli kaynaklarda harf ile sıralama yapılır.

Kaynakçanın 10 punto olarak yazılması gerekmekte olup, bahsi geçen kurallara göre bazı kaynakça örnekleri aşağıda sunulmuştur:

 

Tek kaynaklı kitap

Sayılgan, G. (2017). İşletme Finansmanı, Siyasal Kitabevi, Ankara.

 

Çok yazarlık kitap

Akkuş, Ö. ve Özkan, H. (2016). Stata Uygulamaları ile Nitel Veri Analizi, Seçkin Kitabevi, Ankara

 

Tek yazalı makale

Zeren, F. (2017) Kar Payı Bilmecesinin Araştırılması: BİST Temettü-25 Endeksi Üzerine Bir Uygulama, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1-15.

 

Çok yazarlı makale

Saraç, M. ve Zeren, F. (2015) The Dependency of Islamic Bank Rates to Conventional Bank Interest Rates: Further Evidence from Turkey, Applied Economics, Şubat, 212-235.

 

Tez

Kökdemir, C. (2004) Örgütsel Kültür ve İşçi-İşveren İlişkisi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 

İnternet kaynakları

Müderrisoğlu, O. (2006, 21 Ağustos). Anadolu yaklaşımı 70 bin KOBİ’ye hayat verecek. Sabah Gazetesi. http://arsiv.sabah.com.tr/2006/08/21/eko110.html (Erişim Tarihi, 20 Ekim 2007).

 

Daha detaylı bilgi için lütfen http://www.apastyle.org/ sitesini inceleyiniz.


Başa Dön