İLETİŞİM

IZMIR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ

 

Dergi İletişim

Posta Adresi           : İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İİBF, Çiğli Ana Yerleşkesi, 35620-İzmir

Web                        : http://dergipark.gov.tr/ikacuiibfd

E-posta                  : iibfd@ikc.ikc.edu.tr

Telefon                   : +(90) 232 329 35 35 (3277)

Faks                        : +(90) 232 386 08 88

Cep                          : 0 537 610 34 54 

 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayınıdır.

ISSN: 2636-817X (print)

ISSN: 2651-5075 (online)


Başa Dön