YÖNETİM

Sahibi

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adına

Prof.Dr. Ertuğrul DELİKTAŞ

Editör

Prof.Dr. Sevtap ÜNAL

Uluslararası Ticaret ve Pazarlama Bölüm Başkanı

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr.Üyesi Şuayyip Doğuş DEMİRCİ

Dr. Öğr.Üyesi Şaban ÇELİK

Alan Editörleri

Muhasebe – Finansman Alan Editörü

Prof.Dr. Hayrettin USUL

Uluslararası İlişkiler Alan Editörü

Prof. Dr. Mehmet Bülent Uludağ

Doç. Dr. Uğur Burç Yıldız

Yönetim – Organizasyon Alan Editörü

Doç.Dr. Evrim Mayatürk Akyol

İktisat Alan Editörü

Doç. Dr. Abdurrahman Korkmaz

Üretim Yönetimi - Pazarlama Alan Editörü

Prof.Dr. Sinan Nardalı (Pazarlama)

Doç. Dr. Serhat Burmaoğlu (Üretim Yönetimi)

Maliye Alan Editörleri

Prof.Dr. Bernur Açıkgöz

Dr.Öğr.Üyesi Elif Ayşe Şahin İpek (Bütçe)

 Kamu Yönetimi - Siyaset Bilimi Alan Editörü

Doç. Dr. Dilek Memişoğlu (Kamu Yönetimi)

Doç. Dr. Buğra Kalkan (Siyaset Bilimi)

Sağlık Kurumları Yönetimi Alan Editörü

Prof. Dr. Levent Bekir Kıdak

 

Yazı İşleri Sorumlusu

Arş.Gör. Durmuş Çağlar ÇAKIR

Dergi Sekreteryası

Arş.Gör. Aynur KIRBAÇ

Derleme ve Mizanpaj

Arş.Gör. Ali Fuat URUŞ

Derginin Yayınlanması ve Web Sitesi Yönetimi

Dr.Öğr.Üyesi Şuayyip Doğuş DEMİRCİ


Başa Dön