İKCİİBF DERGİMİZİN İLK SAYISI YAYINLANDI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergimizin ilk sayısı yayınlanmıştır. 

Dergimizin dergipark sistemi üzerinden takip etmek için : http://dergipark.gov.tr/ikacuiibfd

Başa Dön